<div align="center"> <h1>Nofwarez</h1> <h3>poprogramowanie,gry,dyskusje</h3> <p>forum</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://nofwarez.jgc.pl" rel="nofollow">http://nofwarez.jgc.pl</a></p> </div>